Wszelkich informacji o Piotrusiu zasię- gnąć można pod numerem telefonu Taty Piotrusia: Piotr Błaszczak 604 555 929

Numery konta na które można wpłacać pieniądze na pomoc dla Piotrusia: konto fundacji:

„Na ratunek dzieciom z chorobą nowtworową”
ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
Bank Milienium
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
z dopiskiem: dla Piotrusia Błaszczaka